Pelaspan

Consumibles
N

Decidim substituir el típic material de farciment( cucs /patates) per el PELASPAN que es 100% biodegradable i 100% de material reciclat