Fleje de poliester

Consumibles
N

Substitueix el fleix tradicional de PP per un fleix de polièster amb un 80% de material ja reciclat