Litewrapper amb film XT CORELESS

Consumibles
LiteWrapper CL

GARANTIA D’ENFARDAMENT

  • El Litewrapperpaer CL és qui tensiona el palet, no l’operari.
  • Funciona sigui qui sigui l’operari ja que realitza la mateixa força.

FILM D’ALTA QUALITAT

  • Únic provat amb la norma 047 amb acceptació Q,56.
  • No es trenca.
  • Film pre-estirat amb nanotecnologia única en el mercat mundial.

AVANTATGES D’ENFARDAMENT

  • Desapareix el dolor d’esquena per mala posició al enfardar ja que es fa completament amb l’esquena recta.
  • Baix pes bobina+Litewrapperpaper = 2.9KGS
  • Rapidesa al enfardar. 1 palet en menys d’un minut.

ESTALVI

  • Baix cost per palet enfardat.
  • Estalvi de més d’un 60% respecte altres films que estan en el mercat.